AVÍS LEGAL

L’accés a www.robherasesores.com implica la plena acceptació de les condicions d’ús i la POLÍTICA DE PRIVACITAT detallades a continuació.

1.- Introducció

Robher Assessors S.L. proveït d’C.I.F. núm. B24432288, presta serveis a Internet a través de la pàgina web www.robherasesores.com (des d’ara el PORTAL) facilitant a l’usuari l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per Robher Assessors S.L. o per tercers proveïdors amb els que ha subscrit un acord de col·laboració.

Tot això amb l’objectiu principal de crear un punt de trobada entre professionals i particulars al voltant del sector empresarial, fiscal i econòmic.

2.- Acceptació de les condicions

La utilització del Portal expressa l’acceptació plena i sense reserves de l’Usuari a de les presents condicions d’ús en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al Portal, sense perjudici de les altres condicions generals i particulars que regulen alguns serveis prestats a mitjançant el Portal per empreses col·laboradores de Robher Assessors SL les quals actuen en el seu propi nom i sota la seva pròpia compte. Robher Assessors S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment en qualsevol moment i sense previ avís la presentació i configuració del portal i dels serveis prestats a través d’ell, així com les seves condicions d’utilització. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament contractats.

3.- Condicions d’utilització del portal

L’objectiu principal d’Robher Assessors S.L. és crear un punt de trobada entre professionals del sector i particulars que desitgen ser assessorats en àrees fiscals, laborals, econòmiques, jurídiques, etc.

Usuaris professionals:

Posem a la seva disposició l’espai idoni per publicar-se. La seva oferta serà accessible a potencials clients. Si desitja informació sobre les nostres tarifes o contractar els nostres serveis, contacti amb nosaltres en qualsevol de les següents adreces:

Oficina

c / Lucas de Tuy, nº20 – 2ºD,

Tel. 987 14 jul 58,

Correu electrònic: asesoria@robherasesores.com

4.- Política de Privadesa

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem als usuaris sobre la nostra Política de Protecció de Dades.

Robher Assessors S.L. proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a la introducció de les seves dades personals en el present formulari, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privadesa i puguin lliurement prestar el seu consentiment. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari mitjançant un asterisc, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades reservant-Robher Assessors S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que faciliti dades falses o inadequats o incompleixi les condicions d’ús del Portal.

Aquesta política pot variar a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris emanats de l’Agència de Protecció de Dades, però en tot cas, es tractarà de variacions necessàries per adequar la nostra política a la legislació vigent. De produir-se algun canvi li mantindríem informats a través d’aquesta mateixa pàgina.

Robher Assessors S.L. l’informa que les seves dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Robher Assessors S.L. i que es troba degudament registrat en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD) de l’Agència de Protecció de Dades espanyola.

Aquest fitxer es troba ubicat a Espanya, autoritzant expressament l’usuari la transferència de les seves dades i el tractament dels mateixos Robher Assessors S.L., amb domicili en Lleó als únics efectes de gestió de la base de dades de la qual formen part.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar les seves ofertes sobre productes i serveis de Robher Assessors S.L. que puguin resultar del seu interès, així com la tramesa periòdica Newsletters, si escau. Si no desitja rebre-la, pot desactivar l’opció d’enviament a la casella corresponent del formulari de registre.

Robher Assessors S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació que ens faciliti no serà cedida a tercers.

Vostè podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic fent clic aquí.

Navegació amb cookies

www.robherasesores.com utilitza cookies quan un usuari navega en el seu pàgines web per millorar el servei que li prestem. Aquestes galetes s’instal·len automàticament però no contenen cap tipus d’informació sobre vostè, sinó que s’associen amb un usuari anònim durant la sessió de navegació. Aquesta associació amb l’usuari es perd un cop finalitzada la sessió. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva emmagatzematge en el seu disc dur. No obstant això, el rebuig de cookies durant la navegació per www.robherasesores.compodría dificultar el correcte funcionament de la pàgina.

5.-Exclusió de garanties i de responsabilitat) Utilització del Portal

L’usuari reconeix que l’accés al Portal, així com l’ús dels serveis i continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Robher Assessors ofereix en el seu web ja no utilitzar-los per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o contràries a la bona fe o per intentar atreure els clients del servei cap a altres competidors. Així mateix s’ha d’abstenir de realitzar qualsevol conducta o activitat en l’ús dels recursos del Portal que atempti contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de Robher Assessors S.L. o de tercers o que suposi un atemptat contra l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de Robher Assessors S.L. i / o de tercers o que siguin il·lícits o atemptin contra la moral.

L’usuari mantindrà en tot cas indemne a Robher Assessors S.L. enfront de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que es presenti contra Robher Assessors S.L. com a conseqüència d’un ús inadequat, il·legítim o il·lícit dels serveis de Robher Assessors S.L. per part de l’usuari o de tercers pels que aquest hagi de respondre.

b) Funcionament del Portal www.robherasesores.com.

Robher Assessors S.L. no serà responsable dels errors que es puguin produir en les comunicacions, inclòs l’esborrat, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc a que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc serà responsable en cas que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes per Robher Assessors S.L. accedeixi als missatges, introdueixi virus informàtics o produeixi qualsevol altre tipus de dany en el sistema informàtic que pugui repercutir en els seus usuaris.

Robher Assessors S.L. no controla ni garanteix l’absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

c) Serveis i continguts allotjats en el portal

La informació oferta al Portal és facilitada directament als professionals del sector pel que en cap cas Robher Assessors S.L. és responsable de la veracitat o exactitud de les dades, característiques i condicions contingudes en les ofertes, promocions i publicitat continguda en la informació que es facilita.

De la mateixa manera, són els propietaris els únics responsables de les operacions comercials que en relació amb els mateixos concloguin. Robher Assessors S.L. no serà responsable, contractual ni extracontractualment, per cap dany o perjudici, directe o indirecte, derivat de l’adquisició d’algun producte i / o servei ofert al Portal.

Respecte a la resta dels continguts, són facilitats de bona fe per Robher Assessors S.L., qui no es responsabilitza de l’exactitud, veracitat o fiabilitat de les opinions, recomanacions o comparatives abocades al Portal. L’usuari declara accedir al Portal sota la seva responsabilitat. Robher Assessors S.L. no respondrà en cap cas per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en el Portal.

d) Serveis prestats per tercers a través del Portal

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, banners, botons, entre d’altres) i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents a tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços té com a objectiu facilitar als usuaris la recerca i l’accés a informació i serveis que puguin interessar a l’usuari, com ara serveis d’assegurances, financers o garanties mecànica, entre d’altres.

Robher Assessors S.L. no ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs enllaçats per la qual cosa no assumeix responsabilitat de cap tipus en relació amb els continguts i informacions, ni amb les operacions, als quals es pugui accedir o que es puguin realitzar, segons sigui el cas, a través d’aquest portal i en general de les conseqüències que es derivin de l’accés pels usuaris als mateix, respecte dels quals declina tota responsabilitat.

Aquests serveis són prestats per tercers que actuen en tot cas en el seu propi nom i pel seu compte propi, tant en relació amb l’oferta com amb la contractació dels serveis de què es tracti, i assumeixen plenament la seva gestió i explotació, amb independència de la forma en què els usuaris hagin pogut accedir-hi.

6.- Copyright i propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal www.robherasesores.com i dels seus continguts (textos, logos, dissenys, codi font, base de dades i els diferents elements en ell continguts), pertanyen a Robher Assessors S.L. o, si escau, a terceres persones.

Queda prohibida la seva utilització, reproducció, modificació, distribució, transmissió, manipulació així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita a la pàgina i la utilització dels serveis oferts en ella.

L’accés a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, ni comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, fora de perill del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que, en tot cas , es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial de Robher Assessors SL, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

En el cas que algú detectés un ús inadequat d’algun material en aquesta web, preguem ens ho comuniqui com més aviat per actuar el més ràpidament possible.

7.- Denegació, suspensió i terminació

Robher Assessors S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i / o serveis en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a l’usuari i / o client, en cas de presumpta comissió d’algun dels delictes o faltes tipificades pel codi penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a judici de Robher Assessors SL resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de Robher Assessors S.L. o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, credibilitat i / o prestigi de Robher Assessors SL. Robher assessori SLs es reserva el dret de suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes, així com de suspendre la prestació del servei en qualsevol moment i de cessar, si escau, en la provisió gratuïta dels mateixos.

8.- Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola i seran interpretades i aplicades d’acord amb aquestes amb independència del país de procedència de l’usuari de www.robherasesores.com

Qualsevol discrepància derivada de la interpretació i / o execució de les presents condicions serà resolta pels jutjats i tribunals de Lleó, a la jurisdicció se sotmeten expressament Robher Assessors S.L. i l’usuari.